AKTUELLTPressmeddelande

Savantic expanderar – kompetenscentrum för artificiell intelligens

Savantic expanderar – kompetenscentrum för artificiell intelligens

Stockholm, den 4 april 2019

Savantic, ett av Sveriges största kompetenscentrum för artificiell intelligens, expanderar med nyrekryterad kompetens från näringslivet, för att kunna leverera ännu större kundnytta.

Med ett tjugotal disputerade forskare är Savantic ett av Sveriges starkaste kompetenscentrum för artificiell intelligens. Den senaste forskningen omsätts till kundnytta genom Savantics unika förmåga att framgångsrikt tillämpa AI för att lösa tidigare olösta problem. För att ytterligare förstå kundernas behov och affär – och för att förbereda för fortsatt expansion – har Savantic genomfört tre strategiska rekryteringar.

Marcus Weiland – Marcus kommer närmast från Samtrafiken där han som Chief Strategy Officer samordnat kollektivtrafikbranschens utvecklingsbehov. Marcus driver även det egna bolaget Curiative som utbildar ledare i affärsutveckling med AI. På Savantic fokuserar Marcus på kommunikation för att uppmärksamma fler kunder på värdet i att arbeta med Savantic.

Henrik Rehbinder – Henriks tidigare engagemang var som Chief Science Officer på Lexplore där han ansvarade för att leda forskningsgruppen inom bland annat statistisk dataanalys och maskininlärning. Han har även lång erfarenhet från medicinteknikområdet och av att arbeta i växande organisationer. På Savantic kommer Henrik att fokusera på att fördjupa och utöka projekt med befintliga kunder, främst med fokus på AI och dataanalys.

Roger Viberg – Roger var innan han kom till Savantic Chief Product Delivery på WorldTicket där han ansvarat för projektleveranser, kundsupport och operativ IT. Roger kommer med sitt starka driv att fortsätta Savantics förändringsresa mot effektivare leveranser samtidigt som han alltid sätter kundens behov i centrum.”Rekryteringarna stärker Savantic och förbereder oss organisatoriskt för en fortsatt stark tillväxt. Efterfrågan på spjutspetskompetens inom AI växer och vi behöver möta marknadens krav på lösningar nära kundens affär.”

– Stefan Csillag, styrelseordförande SavanticPressmeddelande: Savantic expanderar – kompetenscentrum för artificiell intelligens (pdf)

Copyright © Savantic AB 2020